ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Windykacja należności z umowy o roboty budowlane

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem windykacji należności z umów o roboty budowlane, reprezentując m.in. podwykonawców, inwestorów czy generalnych wykonawców. W praktyce procesu inwestycyjnego bardzo często dochodzi do sporów związanych z regulowaniem należności pomiędzy podmiotami wykonującymi prace budowlane. Większość tego typu spraw wymaga skierowania na drogę sądową. Procesy sądowe dotyczące roszczeń z umów o roboty budowlane są najczęściej skomplikowane, dlatego też warto skorzystać w tym zakresie z usług profesjonalistów. Nasza kancelaria prawna prowadząc windykację w tym zakresie posiada wieloletnie, poparte sukcesami, doświadczenie w windykacji należności w branży budowlanej, w tym również w dochodzeniu roszczeń na zasadzie odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Egzekwujemy kary umowne, za nieterminowo lub niewłaściwie wykonane umowy o roboty budowlane.

Windykacja długów wynikających z umów o roboty budowlane prowadzona przez naszą Kancelarię oferuje doświadczenie i skuteczność w odzyskiwaniu należności. Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu dochodzenia należności są przede wszystkim umowy o roboty budowlane wraz z załącznikami, protokoły odbioru robót, dokumenty księgowe.

Windykacja roszczeń z umów o roboty budowlane obejmuje pomoc prawną zarówno w zakresie działań polubownych, jak i poprzez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym. Zajmujemy się również pełną obsługą prawną firm budowlanych, udzielamy porad prawnych, doradzamy w zakresie zapisów w umowach o roboty budowlane.

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość