ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Prawo pracy

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Na rzecz naszych Klientów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa pracy od zatrudniania pracowników do rozwiązywania z nimi umów o pracę. Obsługa prawna obejmuje w szczególności:

  1. sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  2. reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
  3. pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
  4. ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  5. doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
  6. doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.

Windykacja należności

Informacje ogólne

Pragniemy Państwu zaoferować w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne.

Przejdź do działu

Bezpłatna wycena windykacji

Wyceń koszty windykacji

Wypełnij formularz wyceny, aby poznać koszty windykacji posiadanej należności.

Wycena windykacji

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość