ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Wycena windykacji

W celu otrzymania szacunkowych kosztów windykacji należności przez Kancelarię, uprzejmie proszę wypełnić i przesłać poniższy formularz. W ciągu 2 dni roboczych na wskazany w formularzu adres email wierzyciela otrzymają Państwo przybliżone koszty windykacji swojej należności. Do wyceny kosztów mogą być zgłaszane wyłącznie wierzytelności własne, istniejące, bezsporne i wymagalne. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny kosztów windykacji należności bez podania przyczyny odmowy.

Wycena kosztów odzyskania wierzytelności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego oraz innych przepisów.


osoba fizyczna
działalność gospodarcza
spółka cywilna
spółka jawna
spółka z o.o.
spółka partnerska
spółka komandytowa
spółka akcyjna
przedsiębiorstwo państwowe
spółdzielnia
stowarzyszenie
fundacja
inna

niezapłaconych faktur
pożyczki
umowy
weksla
noty odsetkowej
wyroku / nakazu zapłaty
czynsz
inne

przed postępowaniem sądowym
w trakcie postępowania sądowego
prawomocny nakaz zapłaty/wyrok
w trakcie postępowania egzekucyjnego
nieskuteczna egzekucja komornicza

weksel
zastaw
cesja
hipoteka
inne
brak

Proszę podać jak najwięcej informacji o dłużniku, np.: nie dotrzymuje kolejnych złożonych deklaracji, co jest prawdopodobną przyczynę braku płatności, czy była jakakolwiek korespondencja z dłużnikiem dotycząca spłaty długu, czy ma innych wierzycieli, czy posiada jakiś majątek i inne istotne informacje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do korzystana z usługi wycena windykacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

tak
nie

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość