ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe obejmuje przygotowanie dokumentów do sporządzenia pozwu oraz złożenie pozwu w sądzie w celu uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku. Prawnicy Kancelarii reprezentują wierzyciela w sądzie w postępowaniu zwykłym w pierwszej instancji oraz postępowaniu odwoławczym. Ponadto Kancelaria występuje o wydanie nakazu zapłaty w trybie upominawczym i nakazowym. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty lub wyroku Kancelaria występuje o nadanie mu klauzuli wykonalności. Kancelaria podejmuje również czynności zabezpieczające wierzytelności Klienta w trakcie postępowania sądowego, składając wnioski o zabezpieczenie roszczenia i już na tym etapie występuje do komornika.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi podstronami działu "Windykacja":

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość