ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Postępowanie polubowne

Postępowanie polubowne obejmuje szereg działań mających doprowadzić do dobrowolnego uregulowania długu. W ramach tego etapu windykacji często dochodzi do podpisania z dłużnikiem porozumienia/ugody o spłatach ratalnych wcześniej uzgodnionych z wierzycielem. Kancelaria negocjuje z dłużnikami warunki uregulowania należności, nadzoruje spłaty długu w terminach ustalonych w porozumieniu, gromadzi i analizuje dowody i dokumenty niezbędne do ewentualnego prowadzenia sprawy windykacyjnej w sądzie.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi podstronami działu "Windykacja":

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość