ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

PAKIET – MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Pakiet ten obejmuje świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego, w szczególności spółek takich jak spółka jawna, partnerska, komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna.

W ramach tego abonamentu prawnego Kancelaria oferuje pomoc prawną udzielaną drogą elektroniczną, telefoniczną lub w postaci konsultacji osobistych dotyczącą typowych zagadnień prawnych w bieżącej działalności gospodarczej spółek, z wyłączeniem spraw podatkowych. Abonament ten obejmuje:

 1. udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 2. przygotowywanie pism procesowych, wezwań do zapłaty,
 3. sporządzanie projektów umów i ugód,
 4. sprawy z zakresu prawa pracy,
 5. sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
 6. sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa
 7. udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa
 8. reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 9. reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi
 10. sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
 11. windykacja długów
 12. uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami, dłużnikami Klienta

Abonament miesięczny od 1.000 zł netto + 23% VAT

Możliwe jest również inne ustalenie ceny abonamentu w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. Oferta może być rozszerzona i dostosowana do indywidualnych wymagań. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy) i płatne jest z góry za dany miesiąc do 10-tego dnia każdego miesiąca świadczenia usług prawnych. W ramach wykupionego pakietu Klientowi przysługuje 5 godzin usług prawnych w miesiącu. Kancelaria wystawia i przesyła Klientowi fakturę VAT. Cena abonamentu może być uzależniona również od rodzaju spółki i charakteru tej działalności.

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość