ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Prawo cywilne oraz postępowanie cywilne

Świadczona przez Kancelarię bieżąca pomoc prawna dotyczy windykacji roszczeń majątkowych poprzez mediację z kontrahentami (dłużnikami) oraz reprezentację Klientów na etapie sądowym i egzekucyjnym zmierzającym do odzyskania Państwa należności. Kancelaria zajmuje się sporządzaniem projektów umów występujących w obrocie prawnym, a także opinii prawnych umów. Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują:

  1. przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,
  2. uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania
  3. doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń.
  4. opiniowanie umów proponowanych przez Państwa kontrahentów w zakresie oceny ryzyka.
  5. windykacja roszczeń majątkowych zarówno w zakresie działań polubownych, jak i przez prowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy i reprezentowania Państwa w postępowaniu egzekucyjnym.
  6. zastępstwo w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.

Windykacja należności

Informacje ogólne

Pragniemy Państwu zaoferować w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne.

Przejdź do działu

Bezpłatna wycena windykacji

Wyceń koszty windykacji

Wypełnij formularz wyceny, aby poznać koszty windykacji posiadanej należności.

Wycena windykacji

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość