ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Prawo usług turystycznych

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej biur podróży i innych organizatorów turystyki, doradzając w ich bieżącej działalności i reprezentując organizatorów turystyki przed sądami w sprawach wszelkich roszczeń związanych z tą działalnością. Doświadczenie prawników kancelarii w sprawach z zakresu turystyki gwarantuje Państwu możliwość zapewnienia pomocy prawnej we wszystkich aspektach działalności związanej z turystyką.

Kancelaria reprezentuje również klientów biur podróży w dochodzeniu odszkodowań i innych roszczeń w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o imprezę turystyczną zawieranych przez turystów. W szczególności dochodzenie roszczeń od biur podróży za:

  1. niską jakość świadczeń określonych w umowie, brak opieki rezydenta, niską jakość usług hotelowych, niezgodność opisu zawartego w katalogu oferty z rzeczywistym stanem świadczeń, w szczególności obiektu zakwaterowania,
  2. zmianę warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie zastępcze niższej jakości,
  3. zmianę ceny imprezy z powodu wzrostu cen paliw bez przedstawienia dokumentów uzasadniających ten wzrost, pozbawienie konsumentów w takich przypadkach prawa do odstąpienia od umowy,
  4. ryczałtowe potrącenia kosztów rezygnacji z usługi przy braku dowodów na okoliczności poniesionych kosztów,
  5. odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu nieprawidłowości w świadczeniu usługi

Windykacja należności

Informacje ogólne

Pragniemy Państwu zaoferować w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne.

Przejdź do działu

Bezpłatna wycena windykacji

Wyceń koszty windykacji

Wypełnij formularz wyceny, aby poznać koszty windykacji posiadanej należności.

Wycena windykacji

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość