ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

PAKIET – DUŻE FIRMY I INSTYTUCJE

Pakiet ten zawiera wszystkie usługi świadczone w ramach pakietu „MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA”, a ponadto kancelaria oferuje w ramach pakietu m.in.

  1. przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
  2. sporządzanie środków odwoławczych tj. apelacji, zażaleń, skarg, sprzeciwów, zarzutów itp.
  3. obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
  4. wsparcie prawne na etapie czynności przedprocesowych, procesowych i wykonawczych reprezentowanie interesów Klienta przed sądami, organami administracyjnymi
  5. Dyspozycyjność prawnika

Abonament miesięczny od 2.000 zł netto + 23% VAT

Możliwe jest również ustalenie ceny abonamentu w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. Oferta może być rozszerzona i dostosowana do indywidualnych wymagań. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy) i płatne jest z góry za dany miesiąc do 10-tego dnia każdego miesiąca świadczenia usług prawnych. W ramach wykupionego pakietu Klientowi przysługuje 10 godzin usług prawnych w miesiącu. Kancelaria wystawia i przesyła Klientowi fakturę VAT. Cena abonamentu może być uzależniona również od rodzaju spółki i charakteru tej działalności.

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość