ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

PAKIET – MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Pakiet Mikroprzedsiębiorcy to oferta skierowana do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz stowarzyszeń, fundacji prowadzących taką działalność, a także wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

W pakiecie kancelaria oferuje usługi prawne dotyczące bieżących spraw związanych z działalnością firmy, stowarzyszenia/fundacji lub wspólnoty mieszkaniowej oraz spółdzielni, z wyłączeniem spraw podatkowych.

W ramach pakietu wchodzą usługi prawne, które obejmują:

  1. konsultacje i porady prawne
  2. przygotowywanie pism procesowych, wezwań do zapłaty
  3. sporządzanie projektów umów i ugód
  4. sprawy z zakresu prawa pracy,
  5. sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym,
  6. sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
  7. sprawy cywilne i gospodarcze, w tym przygotowanie/weryfikacja umów,
  8. przygotowywanie statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni i ich organów

Abonament miesięczny od 750 zł netto + 23% VAT

Możliwe jest również ustalenie ceny abonamentu w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. Oferta może być rozszerzona i dostosowana do indywidualnych wymagań. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy) i płatne jest z góry za dany miesiąc do 10-tego dnia każdego miesiąca świadczenia usług prawnych. W ramach wykupionego pakietu Klientowi przysługuje 6 godzin usług prawnych w miesiącu. Kancelaria wystawia i przesyła Klientowi fakturę VAT.

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość