ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Prawo spółdzielcze

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych. Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej związanej z działalnością spółdzielni mieszkaniowych. Obsługa prawna spółdzielni polega m.in. na:

  1. udzielaniu porad prawnych i opracowywaniu opinii prawnych;
  2. sporządzaniu projektów umów zawieranych przez spółdzielnię oraz opinii prawnych umów przedstawionych przez spółdzielnię do zaopiniowania,
  3. sporządzaniu statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Spółdzielni,
  4. prowadzeniu spraw sądowych obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni, w tym spraw o eksmisję, o zapłatę, spraw pracowniczych, spraw odszkodowawczych, dotyczących zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych itd.
  5. bieżących konsultacjach i pomocy w prowadzeniu negocjacji przez Spółdzielnię.

Windykacja należności

Informacje ogólne

Pragniemy Państwu zaoferować w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne.

Przejdź do działu

Bezpłatna wycena windykacji

Wyceń koszty windykacji

Wypełnij formularz wyceny, aby poznać koszty windykacji posiadanej należności.

Wycena windykacji

Najnowszy wpis na blogu kancelarii

Przeczytaj całość