ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Archiwum kategorii

Sprawdzenie kontrahenta przed zawarciem umowy, a skuteczna windykacja wierzytelności.

  Przed zawarciem umowy z kontrahentem każdy przedsiębiorca powinien podjąć przynajmniej podstawowe kroki, aby sprawdzić swojego kontrahenta. Niewątpliwie czynności te będą miały istotne znaczenie w przypadku, gdy w przyszłości zajdzie konieczność wszczęcia windykacji wierzytelności, a niejednokrotnie zapobiegną podjęciu przez...