ul. Solec 38 lok. 203 00-394 Warszawa

Archiwum kategorii

Zabezpieczenie roszczenia i skuteczna windykacja długu – weksel in blanco, a sporządzenie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddaje się egzekucji

  1. Weksel in blanco. Dla powstania zabezpieczenia umowy wekslem, niezbędne jest podpisanie przez dłużnika weksla (jako wystawcę weksla). Z reguły, gdy w momencie udzielania zabezpieczenia (zawierania umowy) nie jest stronom znana wysokość ewentualnej kwoty wierzytelności, na zabezpieczenie której...

Dobry prawnik potrzebny nie tylko po szkodzie

  Moja kancelaria adwokacka w swojej praktyce często spotyka się z problemami klientów będących przedsiębiorcami dla których prowadzenie własnej firmy jest związane z koniecznością radzenia sobie z wieloma trudnościami i zawiłościami prawnymi. Stąd często zachęcam klientów, aby już na...